jueves, 5 de julio de 2012

Desactivar botón de enviar con jQuery

Ejemplo con Google Apis<head runat="server">
  <title></title>
  <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <input type="text" />
    <button>Submit Button</button>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    $('button').click(function () {
      $('button').attr("disabled", true);
    });   

 
  </script>
  </form>
</body>
</html>


Ejemplo con Liberia jquery. 

Para este ejemplo tiene que bajar jquery.min.js de http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery<head runat="server">
  <title></title>
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <input type="text" />
    <input type="submit" value="Submit" />
  </div>
  <script type="text/javascript">
    $('input:submit').click(function () {
      $('input:submit').attr("disabled", true);
    });   
 
  </script>
  </form>
</body>
</html>

No hay comentarios.: